Dansend opstaan

Dansend opstaan

Am Palmsonntagswochenende traf sich im Religionspädagogischen Zentrum in Heilsbronn ein wunderbarer Kreis von mit wenigen Ausnahmen am Institut ausgebildeten Tänzerinnen zum Workshop «Tanzend  auferstehen» . Friedel und Saskia nahmen uns in den Einheiten und durch ihre Tänze mit auf die Reise entlang der Historie vom Einzug Jesu in Jerusalem mit Halleluja und Lobgesang durch das finstere Tal des schmerz- und leidvollen Karwoche-Geschehens bis hin zur Auferstehung an Ostern.

Immer wieder neu erlebten wir diese Bewegung, diesen Weg durch die Tiefe dem Osterjubel entgegen. Ebenfalls präsent war das Thema Garten im Sinne von Blaise Pascal: «In einem Garten ging die Welt verloren – in einem Garten wurde sie erlöst.» Ganz wichtig war und ist Friedel stets unser eigener Bezug zu den Themen. Ich selbst erfuhr dabei, wie die vergangenen zwei Pandemiejahre und auch der Krieg meine Haltung, mein Verhältnis zu Krisen verändert haben und welchen Einfluss die Bilder haben, mit welchen wir unsere Seele nähren.

Deshalb war in diesen Tagen der Fokus besonders auf das Frühlingshafte, Erhebende und Auferstehungsleichte gerichtet. Gestärkt an Leib und Seele und mit Zuversicht trugen wir am Sonntagmittag das in der Gemeinschaft kraftvoll Erlebte hinaus in die Welt – im Herzen die Worte von Silja Walter: «Tanzen heißt auferstehen».

Marianne Baumann

Uittreksel uit een artikel in het feestblad “Dir zur Feier” – Ital./nl.

Uittreksel uit een artikel in het feestblad “Dir zur Feier” – Ital./nl.

Estratto da un articolo della rivista festiva “Dir zur Feier” sull’80° compleanno di Friedel, da Valentina Plano, Genova – italiano / tedesco

Ho conosciuto Friedel Kloke a Findhorn nel 2008 in occasione del Festival Internazionale di danza e a quel tempo non sapevo ancora che avrei continuato a danzare con lei senza spostarmi dall’Italia perché pochi anni fa con la collaborazione di Cornelia Betz è stato creato un corso di formazione proprio in Italia e in particolare a Genova dove vivo.

Coincidenza? Sincronicità direi. Quando il nostro percorso evolutivo richiede una particolare svolta, l’Universo cospira per realizzarlo!

Sono stati anni intensi e molto belli. Dal 2013 al 2017 Friedel è venuta a Genova per 4 volte e ci ha insegnato i sui grandi cicli: “Pace”, “Engelwirken – L’Agire degli Angeli” e “Traumlied – Il sogno di Olaf”.

Danzando le sue speciali coreografie si partecipa di una gestualità simbolica che diventa una via di accesso alla nostra parte più intima. La musica molto coinvolgente sostiene l’emozione che si crea muovendosi lungo schemi che sembrano evocare una geometria sacra di potente guarigione.

Nella formazione con Cornelia Betz ho imparato a conoscere ad affinare il mio modo di eseguire una danza cercando la purezza del gesto che nelle danze di Friedel è molto vicino alla danza classica. Sono sempre stata attratta dalla danza classica fin da bambina ma vivendo in provincia negli anni ’60 ho potuto frequentare solo la prima classe e l’anelito di questa passione era rimasto frustrato in me.

Moltissime coreografie di Friedel sono ricche di gestualità che può essere eseguita sulla musica anche indipendentemente dai passi di danza e tali gesti ricchi di significato simbolico, permettono di esprimere con il corpo la nostra preghiera, evidenziando bellezza ed armonia che nutrendo il corpo, arrivano alla nostra anima.

Nel maggio 2018 abbiamo fatto insieme a Friedel, un viaggio in Sicilia. Alloggiavamo in un convento nel mezzo del centro storico di Palermo e iniziavamo le giornate in cerchio nel chiostro. Durante l’attunement il cielo azzurro che si apriva sopra di noi contribuiva ad aprire anche i nostri cuori.

Sempre a Palermo nel parco davanti alla Cattedrale, abbiamo incontrato un gruppo di musicisti di strada. Ascoltando una tarantella Friedel si è avvicinata con passi di danza e all’improvviso tutto il gruppo danzava!

Più tardi Cornelia ha invitato gli stessi musicisti ad allietare la nostra serata nel chiostro Normanno – la musica popolare siciliana era molto coinvolgente e ci ha fatto danzare.

Prima dell’interruzione del Covid-19 il nostro gruppo si riuniva settimanalmente nella sala Lutero di Genova condividendo con chiunque volesse partecipare, i meravigliosi mandala che emergono dalle sue coreografie.

Nell’ultimo periodo, per rispettare il distanziamento, ho ideato un progetto “la meditazione del gesto” che prevede di utilizzare sulla musica stando fermi sul posto, la ricca gestualità della danze di Friedel come meditazione, anche separatamente dai passi di danza.

Io penso che il benessere psico-fisico ottenuto con la danza, mantenga alto l’umore consentendo di vivere meglio il quotidiano, in attesa di un nuovo incontro nel cerchio e la gioia di danzare.

Voglio concludere con una frase di Albert Einstein:

Esseri umani, piante o polvere cosmica:

tutti danziamo su una melodia misteriosa intonata nello spazio da un musicista invisibile.

Valentina Plano, Genova

Traduzione olandese / Nederlandse vertaling als PDF

Impressie – Jubileum 25 jaar FV

Impressie – Jubileum 25 jaar FV

Cornelia Weber, Richterswil, Zwitserland

Op wonderbaarlijke wijze zijn de gedachten uit de verborgen woorden, die reeds in de uitnodiging tot inschrijving werden aangehaald, voor mij werkelijkheid geworden: … Vreugde is een kenmerk van de ziel en geluk mobiliseert de krachten van de mens. De geestelijke uitstraling heeft een effect in het materiële domein en leidt zo tot grote resultaten….

Inhoudelijk en formeel werd de gelegenheid gevormd en doordrongen van het goede, het ware en het schone. Zoiets kan niet worden gedaan. Het feit dat het gebeurde is een bewijs van de creatieve kracht van de vrouwengroep die het voorbereidde. (Heidi, Daniela, Ulla, Barbara und Marianne)

Het was voor mij als deelnemer niet gemakkelijk om uit het rijke aanbod te kiezen.

Het volksdansen was ook een speciale vreugde voor mij. Viele Erinnerungen kamen hoch von der allerersten Zeit mit Friedel im Demian Institut in den Niederlanden.

Alfreds lezing ‘De kracht van het midden’ werd een groot moment! Wanneer een kunstenaar een kunstenares herkent en haar waardeert voor haar werk/hetzelfde en het verschillende in dans als in grafische artistieke expressie… Allen die erbij waren weten waar ik het over heb. Ja, Friedel, ik ben het met je eens. Het was de moeite waard om 80 te worden alleen al voor deze lezing.

Wij, ca. 90 deelnemers waren een gemengd gezelschap. Er waren jongere-oudere mensen van tenminste 4 verschillende nationaliteiten. En elke keer is het mogelijk, ons als eenheid in dans te ervaren.

Interessant was ook de presentatie van de website door het projectteam Jeaneth NL, Claudia D, Ulrike D, Mariëlle NL, Annemarie NL, die de enorme uitdagingen zijn aangegaan. Zo’n taak kun je alleen maar met elkaar aan gaan. Goed dat er nu ook een Nederlandse en Engelse editie is!

Rest mij nog mijn dankbaarheid uit te spreken voor dit verrijkende, inspirerende en uitstekend georganiseerde evenement!

Impressie – Jubileum 25 jaar FV

Impressie – Jubileum 25 jaar FV

Gabriele Khoury, Kerpen, Duitsland

Je hoeft het leven niet te begrijpen

dan zal het als een feest zijn ein Fest…” (R.M. Rilke)

Is er een passender metafoor voor ons grote jubileumfeest met het gelijktijdige verjaardagsfeest dat de beroepsvereniging organiseerde ter gelegenheid van de 80e verjaardag van Friedel Kloke-Eibl?

Ook al waren aan het begin van mijn dansreis het willen begrijpen en het moeten leren sterke drijfveren – op dit feest van ons was alles gewoon een geschenk en was begrijpen niet langer een must. Maar als een veranderlijke metgezel was het er, in ons en om ons heen. Degenen die met ons feestvierden, zullen zich even dankbaar hebben gevoeld voor wat wij in de loop der jaren hebben mogen ontvangen. Ons feest maakte deze gaven zichtbaar, hoorbaar, tastbaar, als het ware gepresenteerd, en we konden zien dat velen van ons geleerd hebben deze gaven te delen en ze de wereld in te dragen. Uiteindelijk is er nog één zin die ik aan het gedicht van Rilke kan toevoegen:

“De vrucht ligt niet in het begrijpen, maar in het gegrepen worden” (Bernardus van Clairvaux).

Moge deze vrucht ons blijven voeden.

Dansen in Corona tijd in Spanje

Dansen in Corona tijd in Spanje

Van Andrea Mädje

In de 19 jaar dat ik in Spanje heb gewoond, heb ik met verschillende groepen gedanst. Sommige groepen bestaan al vele jaren. In de groep, die nu al 18 jaar bestaat, natuurlijk in steeds andere samenstellingen, zijn we sinds juni vorig jaar weer begonnen met dansen, dus na de totale afsluiting hier in Spanje. Omdat we niet zoals vroeger binnen konden dansen, bood een deelneemster ons haar prachtige tuin aan, waar ze een grote ruimte voor ons vrijmaakte. We dansten er dus bijna zonder uitzondering elke dinsdag en zaten na afloop ook vaak samen en wisselden ideeën uit. Er kwamen ook nieuwe deelneemsters erbij, zodat we bijna altijd met zo’n 8 tot 12 personen waren. Eerst dansten we met sjaals tussen ons in, daarna begonnen we geleidelijk, in onderling overleg, weer de handen ineen te slaan in een kring. Natuurlijk ontsmetten we onze handen vooraf en wat ik altijd heel duidelijk heb gezegd is dat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid neemt voor deze bijeenkomsten.

Ik denk dat ik kan zeggen dat deze dansbijeenkomsten zeer voedend waren/zijn voor ons allen.

Er is zoveel goede wil onder ons en daarom is het altijd een genoegen elkaar te ontmoeten. In deze tijd heb ik nog weer eens dieper ervaren hoe belangrijk deze ontmoetingen zijn en hoeveel vertrouwen en kracht een ondersteunend netwerk geeft.

In een andere tuin van een vriendin heb ik een dansplaats gecreëerd waar we elke volle maan samenkomen om te dansen. Ook hier komen steeds meer vrouwen erbij. Dit alles vindt plaats in een privé-omgeving.

In het openbaar heb ik sinds september vorig jaar 3 dansworkshops gegeven in een andere tuin (het maximum aantal deelnemers was 25 personen) op basis van een particuliere stichting met openbare uitnodigingen.

Op verzoek van enkele deelnemers die mij hebben aangemoedigd, bied ik nu ook een eerste basiscursus aan. De eerste module vond plaats in mei met 8 deelnemers (het maximumaantal voor de locatie).

Ik ben erg dankbaar voor ieders openheid, welwillendheid en deelname en voel het als een echt geschenk dat mij aanmoedigt en moed geeft om door te gaan.

Online redactie

Online redactie

20.02.2021

Ontstaan van de online redactie.

Hallo, wij zijn Claudia en Jeaneth, jullie Online-Team. Op 19 februari 2021 hadden wij onze eerste live-meeting in Corona tijd. – Maar waar treffen een Nederlandse en Duitse zich elkaar in een Lockdown? We hebben elkaar halverwege ontmoet. Claudia’s auto – ons eerste kantoor…

We verheugen ons op jullie bijdrage!

Stuur je bericht aan Claudia of Jeaneth.